Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trang này thông báo cho người sử dụng về các chính sách liên quan đến thông tin thu thập được của việc mua và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất, phân phối bởi Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado. Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng và phục vụ bằng công nghệ của Công ty để cung cấp cho người sử dụng dịch vụ tối ưu. Tuyên bố Chính sách bảo mật này giải thích cách tiếp cận của chúng tôi trong việc thu thập và sử dụng dữ liệu riêng tư của người sử dụng. Bằng cách sử dụng sản phẩm của Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado, người sử dụng đồng ý thực hiện những điều khoản được quy định trong bản Tuyên Bố này.

I. Thu thập thông tin cá nhân

Quy trình đăng ký chúng tôi yêu cầu số điện thoại và email hợp lệ. Việc cung cấp thông tin khác hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Vui lòng lưu ý rằng email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể chứa tên thật hoặc những thông tin cá nhân.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado  không chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin cá nhân sai lệch, không đúng sự thật của người tiêu dùng dẫn đến việc bị tiết lộ thông tin hay dẫn đến các thiệt hại, rủi ro khác.

II. Sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng

Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng để vận hành các sản phẩm và dịch vụ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado và thông báo cho người sử dụng về những sản phẩm, dịch vụ khác từ Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado và những công ty con, công ty liên kết, chi nhánh của chúng tôi (“Đơn vị trực thuộc”). Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado cũng có thể liên lạc với người sử dụng thông qua bảng khảo sát để tiến hành nghiên cứu ý kiến của người sử dụng về dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của những dịch vụ mới có thể sẽ được cung cấp.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado cam kết không bán, thuê, chia sẻ hay cho thuê dach sách khách hàng của mình cho bên thứ ba (ngoại trừ các Đơn vị trực thuộc). Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado được quyền chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để tiến hành phân tích thống kê và gửi kết quả thực hiện công việc cho người sử dụng qua email hoặc văn bản. Kết quả này nhằm hỗ trợ khách hàng, thực hiện theo dõi các yêu cầu, sở thích của người sử dụng, hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả bên thứ ba không được quyền sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado, và họ được yêu cầu bảo mật thông tin của người sử dụng.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado có nghĩa vụ không sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân nhạy cảm như chủng tộc, tôn giáo hoặc đảng phái chính trị mà không có sự cho phép của người sử dụng. Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado có quyền theo dõi hoạt động của người sử dụng để xác định phương án hoạt động phục vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp những nội dung đặc chế và quảng cáo bên trong Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado cho khách hàng, mà qua quá trình sử dụng cho thấy là họ quan tâm đến vấn đề đó.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng, mà không cần thông báo hoặc thanh toán bất kỳ chi phí nào, chỉ khi được yêu cầu làm như vậy bởi luật pháp hoặc khi tin rằng những hành động đó là cần thiết để: (a) tuân theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc tuân thủ quá trình hoạt động hợp pháp của Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado; (b) bảo vệ các quyền và tài sản của Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado; và (c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado hoặc cộng đồng.

III. Bảo mật thông tin cá nhân

Các thông tin người sử dụng cung cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado được bảo mật khỏi những truy cập trái phép, bị sử dụng hoặc tiết lộ bởi công nghệ hiện tại của Chúng tôi. Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado bảo vệ thông tin cá nhân mà người sử dụng cung cấp trong môi trường được kiểm soát, an toàn, bảo vệ khỏi những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Tất cả các thông tin người sử dụng cung cấp cho chúng tôi đều được bảo mật hoàn toàn và sẽ được bảo vệ không bị sử dụng trái phép bởi công nghệ hiện tại của Chúng tôi.

Người sử dụng cam kết hợp tác cùng Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado để thực hiện bảo mật thông tin cá nhân. Theo đây được hiểu rằng, việc bảo mật thông tin cá nhân là từ cả hai bên, Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado không thể chịu trách nhiệm đối với các rủi ro xuất phát từ phía người sử dụng.

Trong quá trình truy cập, người sử dùng cam kết bản thân là người duy nhất biết được các thông tin cá nhân liên quan đến thanh toán, và các thông tin khác có liên quan, nếu có bất kỳ người nào khác không phải bản thân người sử dụng đang truy cập mà các thông tin cá nhân, thanh toán và các thông tin khác vẫn đúng, chúng tôi chỉ được hiểu rằng người đang truy cập là người sử dụng và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Trong trường hợp, thông tin cá nhân của người sử dụng bị tiết lộ bởi Bên thứ ba không ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi hoặc xảy ra bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào theo quy định của pháp luật, người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, tuy nhiên chúng tôi sẽ hỗ trợ người tiêu dùng ở mức tối đa nhất có thể.

IV. Thay đổi bản Tuyên Bố này

Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado có quyền cập nhật chính sách bảo mật bất cứ lúc nào và sự thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày cập nhật. Vui lòng kiểm tra định kỳ bản Tuyên Bố này để xem chính sách hiện hành.